Těžba dřeva

Těžba a přibližování dřeva Veškerá těžba a přibližování dřeva je prováděna s důrazem na ochramu lesních porostů a s využitím moderních ekologicky šetrných technologií.

Jsme obeznámeni s právními normami upravujícími těžbu dřeva, zákonem č. 114/1992 Sb. (O ochraně přírody a krajiny) a zákonem č. 289/1995 Sb (Zákon o lesích). a naše činnost probíhá zásadně v souladu s těmito normami.

 

DŘEVO NÁM VONÍ A PRÁCE S NÍM JE PRO NÁS RADOST.

Kácení, štěpkování, lesní práce - spuštěn nový web

Vloženo: 21.11.2012

Kácení stromů21.11.2012 jsme spustili nový web. Prostřednictvím našich stránek se můžete seznámit s kompetní nabídkou našich služeb.